• TQ DESCANET CLOR

    Desembossador clorat no agressiu amb suports ni usuaris.

  • TQ DESCANET DUR

    Desembossador químic compost d’àcids forts per a desguassos i canonades

2
Order by
Sectors
Tecnol