TQ TECNOPOLIUREA

Poliurea 100% pura per a impermeabilització en fred.

Membrana sòlida elastomérica resultant de la reacció de polimerització per condensació d'un diisocianato amb una diamina a baixa temperatura, amb enllaços tipus urea. 
Producte perfecte per a impermeabilitzacions en una sola capa, màxima adherència en cobertes metàl·liques, reparacions de polurea en calenta, encapsulamiento de fibrociment, revestiments baix asfalt en ponts i efecte anti-arrels en cobertes ajardiandas.

Aplicacions del producte

Construcció / Residencial
  • Cobertes, terrasses, balconades, volades.
  • Cobertes i façanes enjardinades.
  • Manteniment i reparacions de poliurea en calenta.
Manteniment industrial
  • Cobertes de metall, inox, galvanitzades, xapa, zinc.
  • Reparació / encapsulat cobertes de fibrociment.
  • Protecció anti-corrosió sobre acer. Obra civil
  • Ponts i estructures d'obra pública.
  • Cobertes d'instal·lacions esportives, escoles, locals socials i d'oci.
  • Canalització rego i subministraments industrials (no apte per a consum humà).

Recomanacions de producte

Aplicable a baixa temperatura, monocapa, assecat ràpid.Aplicació sense maquinària especialMonocapa d'assecat rapidoAplicable a baixes temperaturasResistencia a productes químics

Poliurea 100% pura per a impermeabilització en fred.

T'interessa el producte?


Tecnol

Fabricación nacional con las máximas garantías

MASCARILLA QUIRÚRGICA IIR

Apta uso sanitario

BFE >99%