TQ BIODEGRATEC

Compost biològic per a la descomposició i neteja.

Tecnologia biològica de degradat. Generador natural de liqüefacció biològica de residus orgànics a través de bacteris, microorganismes aerobis i anaerobis i enzims seleccionats (amilasa, proteasa, lipasa).Desembussa i dissol els greixos acumulats.

Product aplications

• Fosses sèptiques.
• Tancs de greixos.
• Arquetes de retenció.
• Sistemes de drenatge.
• Plantes de depuració.
• Desguassos i tractament d'aigües residuals.
• Canales i canonades.
Control de males olors i neteja de:
• Contenidors d'escombraries.
• Lavabos i urinaris.
Neteja general en:
• Catifes i moquetes.
• Mantes.
• Superfícies poroses.

Product recommendations

Accelera la degradació de matèria orgànica i evita la proliferació d'insectes.

¿Te interesa el producto?


    [recaptcha]
    Tecnol