TQ CINTA MARK

Cinta adhesiva marca.

La TQ CINTA MARK és perfecta per a la senyalització de diferents àrees com poden ser passadissos, llocs de risc, magatzems, etc. Les caracterísiticas que fan que la TQ CINTA MARK sigui perfecta per a aquest tipus de situacions són:
  • Cinta bicolor (negre i groc) d'alta visibilitat.
  • Gran durada.
  • Fàcil de netejar.
  • Idònia per a la senyalització en passadissos de fàbriques i magatzems.
  • Ideal per a la senyalització de zones prohibides o de perill.
  • Marcació de maquinària o materials que sobresurten.
  Mesures: 33 ml x 5 cm d'ample

Aplicacions del producte

• Senyalitzar passadissos. • Zones de perill. • Magatzems. • Etc.

Recomanacions de producte

No deixa matèria adhesiva en retirar-se.

T'interessa el producte?


Tecnol