TQ ARENILLA DE AGARRE

Arenilla de marbre.

Marbre de calcita amb lleuger reixat de calcita associat a làmines de moscovita.

Aplicacions del producte

• Rugositat per a pilars metàl·lics o de formigó.
• Rugositat en enrajolats que s'hagin d'arrebossar damunt.
• Aconseguir la superfície rugosa prèvia col.locació de guix.

T'interessa el producte?


Tecnol

Fabricación nacional con las máximas garantías

MASCARILLA QUIRÚRGICA IIR

Apta uso sanitario

BFE >99%