TQ BANDA ASFALT

Bena bituminosa per a reparar fissures i esquerdes en asfalt.

Bena bituminosa per a reparar fissures i esquerdes en asfalt. Autoadhesiva. Aplicable en fred.

Product aplications

• Tapar esquerdes i juntes obertes en calçades asfàltiques.
• Connectar i segellar superfícies viàries coplanàries després d'intervencions de re-asfaltat o manteniment.
• Pegats o juntes entre la vella i la nova pavimentació.
• Unir i ajuntar els diferents elements, les vores dels quals conformen discontinuïtat en el paviment viari.
• Vies de tramvia, vorades i cunetes, embornals i tapes de registre.

Product recommendations

Autoadhesiva. Aplicable en fred.

¿Te interesa el producto?


    [recaptcha]
    Tecnol